نفحه نگار - نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژننفحه نگار - نفحات آسمانی

   

دل مرنجان که ز هر دل بخدا راهی هست 
هرکه راهیچ به کف نیست به دل آهی هست نویسنده » نفحه نگار » ساعت 6:10 عصر روز چهارشنبه 93 مرداد 29

امام علی.ع: إفضل الذکر القرآن به تشرح الصدور و تستنیر السرائر 
بهترین ذکر قرآن است، 
قرآن شرح صدر میدهد و با آن درونها روشن مى گردد. نویسنده » نفحه نگار » ساعت 8:30 عصر روز یکشنبه 93 مرداد 26

السلام علیک یا اباعبدالله.
سلام بر محرم.
سلام بر محرمیان.
آقاجان!
چه مشتاقانه حلول ماهت را به انتظار نشسته بودیم..
و اکنون فقیرانه به ماهت ورود میکنیم.
حسین جان، ای عزیز مادر.س:
آنچه که رزق یارانت در این ماه شد، روزى مان کن و یاریمان کن از این ماه، آنچه را که باید، بیاموزیم و"کربلایى" شویم..نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:41 عصر روز پنج شنبه 91 آبان 25

مرگ او ابتداى رویشش بود وزمان نه تنهافراموشش نکردکه بذرى راکه کاشت بارور ساخت
13مین سالروزرحلت استادعلى صفایى حائرى(ع.ص)گرامینویسنده » نفحه نگار » ساعت 11:14 صبح روز جمعه 91 تیر 23

خدایا مرا ببخش

بخاطر درهایی که کوبیدم و خانه تو نبود

خدایا مرا ببخش که در کار خیر یا جا زدم یا جار زدم

شهید همتنویسنده » نفحه نگار » ساعت 6:12 عصر روز سه شنبه 91 تیر 6

ارزش محبت به "استمرار" آن است، نه به مقدار آننویسنده » نفحه نگار » ساعت 10:22 عصر روز دوشنبه 91 خرداد 29

دست مرا گرفتید تا یادتان بمانم

از روی خاک بردید تا اوج آسمانم

گفتند امام هر عصر، بابای مهربان است

روز پدر مبارک بابای مهربانمنویسنده » نفحه نگار » ساعت 2:35 عصر روز دوشنبه 91 خرداد 15

مهدى جان،
شنیده ام که گفته اى، مرا به قدرآب هم طلب نمیکنند...
(چندساعتى آب نداشته باشیم،چه اتفاقى میفتد؟
زندگیمان میریزدبهم.
چندین سال است مهدى.عج نداریم چه اتفاقى افتاد؟
چرانیازى به امام خود نداریم؟نویسنده » نفحه نگار » ساعت 10:7 صبح روز جمعه 91 خرداد 12

مهدى جان،
شنیده ام که گفته اى، مرا به قدرآب هم طلب نمیکنند...
(چندساعتى آب نداشته باشیم،چه اتفاقى میفتد؟
زندگیمان میریزدبهم.
چندین سال است مهدى.عج نداریم چه اتفاقى افتاد؟
چرانیازى به امام خود نداریم؟نویسنده » نفحه نگار » ساعت 10:7 صبح روز جمعه 91 خرداد 12

کسی که نه معرفت دارد و نه محبت و ایمان، کسی که در مقام عمل و اطاعت نیست

یرفرض از احکام برایش بگویی... فرار میکند

 و بر فرض بر او سخت گیری کنی و تحمیل نمایی... نفرت می آورد و عصیان و سرکشی نشان می دهد ...

استاد صفایینویسنده » نفحه نگار » ساعت 1:29 عصر روز چهارشنبه 91 اردیبهشت 27

   1   2   3   4   5   >>   >