نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژننفحات آسمانی

   

شما روحی هستید که جسم هم دارید نه جسمی که روح هم دارد!!نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:25 عصر روز شنبه 90 بهمن 8

امام حسن از غربتش زیان ندید

اما زیان دیدند سپاهی که تنهایش گذاشتند

همسری که مسمومش کرد

آنان که تابوتش را تیرباران کردند

وما که نشناختیمش...

 نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:24 عصر روز شنبه 90 بهمن 8

تکلیف تو کارهای گنده نیست، کارهای مانده است!(عین.صاد)نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:23 عصر روز شنبه 90 بهمن 8

بر هر کس بدگمانی چیره شد بدگمانی چیره شد صلح و صفای بین او و دوستش  بهم میخورد

امام  علی عنویسنده » نفحه نگار » ساعت 11:1 صبح روز شنبه 90 بهمن 1

بر هر کس بدگمانی چیره شد بدگمانی چیره شد صلح و صفای بین او و دوستش  بهم میخورد

امام  علی عنویسنده » نفحه نگار » ساعت 10:54 صبح روز شنبه 90 بهمن 1

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید

پیامبر صنویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:54 صبح روز شنبه 90 بهمن 1

الهی!اگر کودکان سرگرم بازی اند مگر کهنسالان در چه کارند

(علامه حسن زادهنویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:57 صبح روز یکشنبه 90 دی 25

لحظه ای درنگ کن
گوش دل بسپار، این خداست که می گوید:
شما را چه شده که اینگونه به زمین چسبیده اید؟؟
آیا به زندگی ناچیز دنیا رضایت دادید؟  توبه-38نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:54 صبح روز یکشنبه 90 دی 25

درسی که اربعین به ما می دهد

زنده نگهداشتن یاد حیقت و خاطره شهادت در مقابل تبلیغات دشمن است

امام خامنه اینویسنده » نفحه نگار » ساعت 6:13 عصر روز پنج شنبه 90 دی 22

خدایا

در دوراهی های زندگی ام، تابلوی راهت را محکم قرار بده نکند که بانسیمی راهم را کج کنم...نویسنده » نفحه نگار » ساعت 9:35 صبح روز دوشنبه 90 دی 19

<      1   2   3   4   5   >>   >