نفحات آسمانی
سفارش تبلیغ
صبا ویژننفحات آسمانی

   

یکی از مهمترین مسئولیت هایی که ما انقلابیون مسلمان بر دوش داریم درک سخنان امام(ره) است

این سخنان معمولی و ساده نیستند بلکه دارای عمق و گستردگی بسیاری است 

شهید سید حسین علم الهدینویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:38 صبح روز شنبه 90 دی 17

مسیح (ع):

شتر از سوراخ سوزن رد می شود(!) اما ثروتمندی که مال اندوزی می کند و انفاق نمی کند به بهشت وارد نمی شود1!نویسنده » نفحه نگار » ساعت 12:17 عصر روز یکشنبه 90 دی 11

در هر اتفاق و هر چیزی که چشمانت انرا می بیند درسی و موعظه ای وجود دارد   امام موسی کاظم(ع)

میلاد امام موسی کاظم(ع) مبارکنویسنده » نفحه نگار » ساعت 12:16 عصر روز یکشنبه 90 دی 11

کسی که دو بار متولد نشود به ملکوت راه نمی یابد حضرت مسیح (ع)

میلاد ایشان مبارکنویسنده » نفحه نگار » ساعت 12:14 عصر روز یکشنبه 90 دی 11

آین تذهبون؟؟(تکویر/ایه 26)

نهایت ما کجاست؟؟نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:49 صبح روز یکشنبه 90 دی 11

فلسفه انتظار زمانی معنای وجودی می یابد که حرکتی را آغاز کنیمنویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:54 عصر روز جمعه 90 دی 9

هر کس حدود الهی را رعایت کند، خدا برای بیرون شدن او از تنگنا راهی پدید می آورد و از جایی که انتظار ندارد به او روزی می دهد

قرآن-طلاق-3نویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:53 عصر روز جمعه 90 دی 9

بدان هرچیزاز عملت پیرو نماز توست

اگر نیکو به جای آوری کارهای دیگر را نیکو کنی

امام علی عنویسنده » نفحه نگار » ساعت 7:42 عصر روز جمعه 90 دی 9

مدیر اسلامی میخواهد آدم ها با عملشان رفعتی پیدا کنند..نویسنده » نفحه نگار » ساعت 8:29 صبح روز پنج شنبه 90 دی 8

توجه به مهدی(عج) تجربه بن بست ها و احساس تنگناها را می خواهد برای کسی که هنوز دنیا در دلش  وسعت دارد و آن را بزرگ می شمرد در خیمه مهدی جایی نداردنویسنده » نفحه نگار » ساعت 8:28 صبح روز پنج شنبه 90 دی 8

<      1   2   3   4   5   >>   >